טיפול במיוסטטין

המיוסטטין הינו פרוטאין (חלבון) הנמצא בגוף, ונשלט ע"י גן המיוסטטין שתפקידו לשמור על גודל שריר מבוקר, כלומר, הגן מונע מהשריר לצמוח ולגדול מעבר לגודל הנחוץ לתיפקוד. כאשר מנטרלים את פעולת הבקרה של גן המיוסטטין או שמוציאים אותו מאיזורים בגוף, השרירים באיזורים אילו יכולים לצמוח הרבה יותר.
בניסוי נבדק ניטרול גן המיוסטטין בקופים ונמצא ששרירי הקופים גדלו הרבה מעבר לגודלם הרגיל.
תוצאה זו נותנת תקווה שאפשר יהיה להרחיב ולהצמיח את השרירים הקיימים, בכל חלק בגוף שנרצה. מדובר בשרירים שנותרו לאחר אבדן מסת שריר, פגיעה או ניוון, וצפוי שהשרירים יוגדלו עד לגודל שיאפשר תיפקוד מלא ורגיל של האיבר שנפגע ע"י המחלה.
הטיפול מתאים לחולים ברוב המחלות של ניוון שרירים.